ผ่านการรับรองและตรวจสอบ


Wanthai เป็นบริษัทที่มีการค้นคว้าวิจัย ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยางพาราธรรมชาติ แปรรูปชนิดต่างๆ โดยมี ที่นอนยางพาราธรรมชาติ เบาะรองนอนยางพาราธรรมชาติ เป็นหลัก โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต บริษัทผ่านการรับรอง ระบบบริหารจัดการคุณภาพสากล ISO9001:2008 บริษัทมีอุปกรณ์เครื่องจักร ในการผลิตที่ทันสมัย ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง มีการตรวจสอบกระบวน การผลิตอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการจัดทำระบบ การบริหารจัดการคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงสามารถผลิตสินที่ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานสากล Wanthai สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่นอน ยางพาราธรรมชาติ เบาะรองนอนยางพาราธรรมชาติ ที่สบายที่สุดให้แก่คุณ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากวิสัยทัศน์ในระดับสากลต่อการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์บริษัท เราจึงเน้นการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จของเรา นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรายังสอดคล้องตามมาตรฐานสากล รวมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐานและการทดสอบต่างๆ อาทิ: เครื่องเรือนที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ LGA มาตรฐานเยอรมันและ Eco Umweltinstitute มาตรฐาน 100 ของ Oeko-Tex ของเยอรมัน


ใบรับประกัน